Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty CP Nha khoa và Thiết bị y tế OZE Việt Nam (Sau đây xin được gọi tắt là “OZE”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng thông qua website: https://nhakhoaoze.vn/

Chúng tôi cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của Khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin khỏi những truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, OZE sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của OZE được cung cấp trên website này.

OZE đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập thông tin

Website https://nhakhoaoze.vn/ được Công ty CP Nha khoa và Thiết bị y tế OZE quản lý. Khi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền.

Các thông tin khách hàng, chúng tôi thu thập qua form thông tin khi muốn nhận tư vấn trực tiếp, nhận thông tin ưu đãi… Tất cả thông tin sẽ được lưu giữ và chỉ sử dụng trong nội bộ của OZE.

OZE sử dụng những thông tin được cung cấp nhằm cung cấp các dịch vụ và thông tin dựa theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, những thông tin, ý kiến của khách hàng cũng sẽ giúp cho OZE cải thiện hơn về chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Nếu không muốn nhận thông tin từ OZE, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được OZE lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bảo. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật 24/24 trên hệ thống máy chủ của OZE.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty CP Nha khoa và Thiết bị y tế OZE Việt Nam.

Địa chỉ: Số 150A đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: info.nhakhoaoze@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho OZE, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.