Bác sĩ Nguyễn Quý Tuệ

Quá trình công tác của bác sĩ Nguyễn Quý Tuệ

  • 6/2017 – 3/2018: Đại tá NLL 1, Phó trưởng phòng, Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không – Không quân
  • 4/2018 – Nay: Về hưu
  • 31/1/2020 – Nay: Nha Khoa Oze

Chưa có bài viết!