Bác sĩ Bùi Thủy Tiên

Quá trình công tác của bác sĩ Bùi Thủy Tiên

  • 5/8/2019: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa Học Viện Quân Y
  • 23/8/2019 – Nay: Nha khoa Oze

Chưa có bài viết!